ang pol

Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej


Głównym zadaniem naszego Stowarzyszenia jest obrona dziecka poczętego, wspieranie samotnych matek i ubogich rodzin.

Na nasze dyżury zgłaszają się rodziny pozostające w trudnej sytuacji życiowej. Matki, które:

Jak pomagamy?

Od 2003 r. wygrywamy konkurs na realizację zadania publicznego „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”, dotacja na realizację zadania od Gminy Miasta Gdynia jest symboliczna. Możemy liczyć na naszych darczyńców, którzy swoją hojnością wspierają potrzebujące rodziny. Mamy cichą nadzieję, że darczyńcy nadal będą mieli w sercu i pamięci nasze matki i rodziny.